žene prava

REČI NISU SAMO REČI

  REČI NISU SAMO REČI   Poslednjih dana javnost je bila okupirana time što je Skupština Srbije usvojila Zakon o rodnoj ravnopravnosti i donela izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Međutim, glavna tema koja se provlači...

Recent posts

Popular categories