socijalna ekonomija

Bajden kreće sa velikim planovima

JOSEPH E. STIGLITZ Preuzeto sa: Project Syndicate Paket američkog predsednika za oporavak od 1,9 biliona dolara pružiće ogroman podsticaj ekonomiji. Ekonomski rast koji će time rezultirati generisaće značajne poreske prihode, ne samo za saveznu vladu, već i...

Da li socijalna preduzeća mogu nadoknaditi gubitke tradicionalnog upravljanja?

Polje istraživanja socijalnog preduzetništva još uvek luta između ekonomije i sociologije. Nekoliko članaka o ovom fenomenu odaje priznanje sociologiji kao značajnom polju doprinosa istraživanja teme rada socijalnih preduzeća, definišući ih upravo kao sociološki konstrukt.  Socijalno...

Recent posts

Popular categories