Da li vladin sporazum o Bregzitu vredi? Ni Boris Džonson to ne bi mogao da vam kaže.

Da li je sporazum britanske vlade i Evropske Unije o slobodnoj trgovini dobar ili ne? To je pitanje na koje je i lako i teško odgovoriti. Iz perspektive onih koji su bili za ostanak...

Neuspešni švedski model je razotkrio mitove skeptika izolacije (lockdown)

  Preuzet tekst od The Guardian Sweden's Covid-19 failures have exposed the myths of the lockdown-sceptics 21.12.2020. Neuspešni švedski model je razotkrio mitove skeptika izolacije (lockdown) Strategija “imuniteta krda” koja je dovela do katastrofalne stope smrtnosti u Švedskoj bila...

Intervju sa epidemiologom Predragom Đurićem

Epidemiolog dr Predrag Đurić govorio je za Politički pregled. Kao lekar sa ogromnim iskustvom, prvi doktor medicinskih nauka u oblasti javnog zdravlja na Univerzitetu u Novom Sadu, neko ko od samog početka pandemijske krize...

Da li socijalna preduzeća mogu nadoknaditi gubitke tradicionalnog upravljanja?

Polje istraživanja socijalnog preduzetništva još uvek luta između ekonomije i sociologije. Nekoliko članaka o ovom fenomenu odaje priznanje sociologiji kao značajnom polju doprinosa istraživanja teme rada socijalnih preduzeća, definišući ih upravo kao sociološki konstrukt.  Socijalno...

Profesor Lino Veljak: „Nužno je da se oblikuje jedna realna demokratska vizija društva zasnovanoga na solidarnosti, a ne na profitu.“

Istaknuti filozof i profesor Lino Veljak u razgovoru za Politički pregled:   Od Sokrata naovamo, filozofi su imali vitalnu društveno-političku ulogu, čak i onda kada je društvo ostajalo neosetljivo na njihove reči. U godini koja će...

200 godina (nakon) Friedricha Engelsa

 200 godina (nakon) Friedricha Engelsa Objavljen zbornik radova Engelsu u čast Autor: Maroje Višić Datum: 22.11.2020. Ovog mjeseca navršava se dva stoljeća od rođenja Friedricha Engelsa. Rođen je u bogatoj kalvinističkoj obitelji u Wuppertalu. Odrastavši na obiteljskom imanju...

Šta znače datumi u „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“?

Svake godine, od 25. novembra do 10. decembra, svet obeležava “16 dana borbe protiv nasilja nad ženama”, čime se ukazuje na značaj ove teme. "Dani" se obeležavaju u 100 zemalja, u kojima se preko...

O planiranju gradova

O planiranju gradova   Planiranje prostornog razvoja gradova ima poseban značaj budući da su gradovi postali osnovni nukleus društvenog razvitka, mesto razmene ekonomskih, finansijskih, socijalnih, kulturnih, pa i političkih vrednosti (i ideja). U gradovima danas...