O nama

Politički pregled  je online časopis pokrenut kao nezavisni portal informativno-političkog karaktera. Časopis objavljuje autorske analize urednika i saradnika, ali i novosti prenesene iz drugih, uglavnom, inostranih informativnih medija. Analiziraju se pojave i dešavanja iz oblasti međunarodnih odnosa, ekonomsko-političkih pitanja, pitanja socijalne i ekonomske pravde, položaja žena, kulture i sličnih tema.

Cilj pokretanja ovog časopisa je stvaranje potpuno nove informativne platforme sa analizama, vestima, i pogledima na društveno političku stvarnost u zemlji i svetu, sa idejom da prezentovani tekstovi i video sadržaj budu originalni, odnosno da se ne mogu naći na drugim domaćim internet stranicama. Ta ideja je nastala iz potrebe nekolicine ljudi, osnivača i saradnika portala, da svoj društveni angažman ostvare kroz pružanje analiza i informacija koje nisu ukalupljene aktuelnim idejnim i praktično-političkim mainstream-om. Savremeni svet postao je višestruko usložen i intelektualno odgovorno je da ga posmatramo, shvatamo i objašnjavamo na načine koji nisu šablonski i apologetski.

Urednici i saradnici, kao i svi drugi autori ovog sajta ne zastupaju iste političke stavove i stranačke preference, niti su svi istog ideološkog opredeljenja, ali bi se njihovi radovi na portalu mogli podvesti pod zajednički imenitelj progresivne levice, shvaćene krajnje nedogmatski. Zato portal Politički pregled omogućava sučeljavanja različitih stavova i borbu argumenata, sa ciljem da prikazani sadržaji u analitičkom smislu budu što je više moguće objektivni i pristupačni širem krugu zainteresovanih čitalaca, bez obzira na njihove lične ideološke i društvene preference.

 

Glavni urednik:

Aleksandar Jovanović

 

Zamenik glavnog urednika:

Miloš Pankov

 

Urednici:

Ana Pataki

Mihailo Brkić

Nikola Ačanski

Predrag Đurić

 

Logo dizajn:

Aleksandar Roth