Da li vladin sporazum o Bregzitu vredi? Ni Boris Džonson to ne bi mogao da vam kaže.

0
205

Da li je sporazum britanske vlade i Evropske Unije o slobodnoj trgovini dobar ili ne? To je pitanje na koje je i lako i teško odgovoriti. Iz perspektive onih koji su bili za ostanak u Uniji, sporazum je znatno lošiji u poređenju sa trenutnim odnosima koje treba da zameni: nema više lake trgovine sa EU, nismo više članica carinske unije niti jedinstvenog tržišta. Iako će zbog geografske bliskosti i statusa EU kao regulatorne hegemonije naša pravila i propisi i dalje biti oblikovani pravom EU, nećemo više moći direktno da oblikujemo pravo EU.

Ali teško je odgovoriti na pitanje iz perspektive Bregzitovaca. Delom, jer su neki aspekti sporazuma predmet daljih pregovora, delom zbog toga što još nismo upoznati sa svim detaljima dogovora, ali još bitnije zato što još uvek ne znamo šta ova vlada zaista želi da ostvari kroz Bregzit, izuzev da se on zaista dogodi.

Znamo na primer da je Tereza Mej želela da ukine slobodno kretanje ljudi i obezbedi mogućnost Velikoj Britaniji da sklapa sopstvene trgovinske ugovore, a da istovremeno obezbedi najbliže moguće odnose sa EU, kompatibilne sa dva navedena cilja – i njen (predloženi) sporazum bi joj omogućio da ostvari te ciljeve. Džonson je želeo sporazum koji bi Engleskoj, Škotskoj i Velsu omogućio da izbegnu carinske i regulatorne sfere EU, a njegov sporazum o povlačenju omogućio bi mu da obezbedi te ciljeve.

To veoma otežava procenu kvaliteta ostvarenog dogovora. Ovo nije najbolji tačerovski, ni neoliberalni Bregzit – koji bi podrazumevao ostanak na jedinstvenom tržištu, ali napuštanje carinske unije, ostavlja mogućnost Britaniji da sklapa sopstvene trgovinske sporazume, vraćajući joj veliki deo regulatorne autonomije, bez napuštanja najvećeg slobodnog trgovinskog područja na svetu. Iz unionističke perspektive to nije dobar Bregzit, jer produbljuje regulatornu i carinsku granicu između Severne Irske i ostatka Velike Britanije.

Niti je to Bregzit koji vraća najveću zakonsku autonomiju za Ujedinjeno Kraljevstvo, jer je način da se povrati najviši suverenitet zapravo Bregzit bez dogovora. Međutim, možda je ovo Bregzit koji vraća maksimalni suverenitet, a da se ne desi Bregzit bez dogovora. Postoji dobar argument za tvrdnju da, u demokratskom sistemu, nijedna vlada ne bi mogla isporučiti Bregzit bez dogovora, a da ostane na vlasti posle toga. Bregzit bez dogovora bi, takođe, onemogućio bliske bezbedonosne odnose sa EU, posebno sa Francuskom, što je bilo jedno od nekolicine dosledenih Džonsonovih premijerskih zalaganja.

Neizvesnost oko toga šta ova konzervativna vlada zapravo želi od Bregzita, osim da se on desi, otežava nam procenu bilo kojih uslova sporazuma, izuzev onoga što ovaj Bregzit nije: što će reći, da on: nije najbolji Bregzit za Uniju, niti predstavlja bliski odnos sa njom – za kojim čeznu oni koji su glasali za ostanak Britanije u EU, a nije ni najbolji Bregzit iz tradicionalne slobodno-tržišne perspektive. Taj nedostatak celovite slike o tome šta vlada konkretno želi da ostvari Bregzitom, mogao bi značiti da bi odbrana ovog trgovinskog sporazuma, nakon objavljivanja svih detalja i početka njegove primene, mogla biti zadatak koji je izvan domašaja Džonsona i njegove vlade.

Ali, to takođe govori i o velikim konfuzijama u politici ove vlade: da li je smisao Bregzita da u budućnosti obezbedi niže standarde u vezi  sa propisima za koje se zalaže Riši Sunak (aktuelni britanski ministar finansija, prim.prev.)? Da li je smisao potrošiti više novca na javne usluge i preokrenuti globalne tokove koji su porazili male gradove, bez obzira na to gde se oni nalaze u svetu, unutar teritorije pokrivene trgovinskim sporazumima, ili ne? To što je odgovor nejasan, jedan je od razloga zbog čega još ne možemo započeti sa procenom ovog dogovora i uslovima pod kojima je potpisan, a ta konfuzija će uticati na vladin pristup izvan Bregzita.

Izvor: NewStatesman

Pogledajte još i

Intervju sa epidemiologom Predragom Đurićem

Neuspešni švedski model je razotkrio mitove skeptika izolacije (lockdown)

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here